Přednášky

Podvědomě jsem, již v začátcích mého působení v duchovních oblastech, cítila, že mám nějakým způsobem začít předávat vědomosti a zkušenosti, které jsem sama léta vstřebávala, ať již z vlastních prožitků, nebo z kontaktů s lidmi při terapiích či v běžném životě, z poznatků při různých přednáškách, z knih, ze cvičení Taichi, díky Kineziologii, HAP, energiím atd.

Impulsem k rozhodnutí pořádat vlastní přednášky ve formě ,,povídání" s lidmi, na různá duchovní témata, bylo mé vědomí, že na této planetě je mnoho zla a negativního myšlení. Země je jedna velká živá bytost a velmi tímto negativismem na svém povrchu trpí. Rozhodla jsem se Zemi pomoci tím, že svými ,,povídáními" začnu předávat svá poznání alespoň několika lidem, ze kterých zase alespoň několik oslovím natolik, že mohou nasměrovat svoji mysl i konání pozitivním směrem.

S přednáškovou činností jsem začala v roce 2004 v Hradci Králové, ve městě pod Bílou věží, které je jen málo dotčeno průmyslovou činností, kterým protékají dvě krásné řeky, Labe a Orlice, ve městě, kde mají možnost mladí lidé studovat medicínu, a tím se snažit pomáhat druhým, ve městě, kde před několika lety promlouval k lidem i papež Jan Pavel II., a které jsem si já sama velmi oblíbila.

Pro svá „povídání“ jsem v té době zvolila prostory v hradeckém Adalbertinu, jehož nádherná historická budova mě vždy přitahovala.

Lidé, kteří přicházeli i opakovaně na má „povídání“, si pokaždé odnesli něco nového z oblasti duchovna, odesílala jsem případné k nim přivtělené duchovní bytosti, naučili se taoistický cvik pro okamžité načerpání energie, dostali návod, jak pracovat se siderickým kyvadélkem a mohli si případně osobně domluvit vlastní terapii.

I mne obohatila tato „povídání“, potkala jsem zde spoustu skvělých lidí, několik z nich se stalo i mými přáteli. Také jsem poznala mnoho lidských trápení zdravotních, duševních, vztahových… Setkala jsem se se zdravotně postiženými lidmi, s nemocnými rakovinou, s lidmi různě závislými atd. Díky nim jsem se začala učit i jiné techniky, kromě Reiki, abych mohla pomáhat všemi prostředky, kterými jsem schopná.

Po Hradci Králové jsem tato má „povídání“ začala pořádat v Chrudimi. V roce 2005 jsme se scházeli v Muzeu v Modrém salonku a v roce 2006 a 2007 v útulné čajovně Luna.

Poté jsem pár přednášek měla i v Čáslavi, v Univerzitě pro seniory a v knihovně.

Výtěžek ze vstupného šel vždy na dobročinné účely.

Nyní již nemám pocit, že bych měla pořádat veřejné přednášky, protože do mé prodejny Zdravé výživy v Kolíně přichází mnoho lidí, kteří nejsou spokojeni a které něco trápí. S kým mám promluvit o tom, co právě řeší, ten se mi otevře, něco rozebereme a snažím se mu poradit co se dá dělat dál. Snažím se o to, aby již ode mne ten člověk odešel s úsměvem :-)

Obrázky z přednášek:

img-1831

Čáslav

img-1843

Čáslav

img-4302

Čajovna Luna Chrudim

cajovna-chrudim-3

Čajovna Luna Chrudim

cajovna-chrudim-1

Čajovna Luna Chrudim

img-3500

Čáslav

img-3502

Čáslav

muj-podpis-mezi-celebritami-13–10–08–600

Můj podpis mezi celebritami 13.10.08 – Knihovna Čáslav :-)

Napsal Marcela Hanušová Priessnitzová, tisk, přečteno 66727x

Hotely, penziony a další ubytování v České republice