Přednášky

Podvědomě jsem již delší dobu cítila, že mám nějakým způsobem začít předávat vědomosti a zkušenosti z oblasti duchovna, které jsem sama léta vstřebávala, ať již z vlastních prožitků, nebo z kontaktů s jinými lidmi takto zaměřenými, či z účasti na různých přednáškách, z knih, které se mi ,,náhodou" dostaly do rukou, ze cvičení Taichi, díky schopnostem, které jsem získala prostřednictvím Reiki, Kineziologie, HAP a ostatních metod.

Impulsem k rozhodnutí pořádat přednášky ve formě ,,povídání" s lidmi, na různá duchovní témata, bylo mé vědomí, že na této planetě je mnoho zla a negativního myšlení. Země je jedna velká živá bytost a velmi tímto negativismem na svém povrchu trpí. Rozhodla jsem se Zemi pomoci tím, že svými ,,povídáními" začnu předávat svá poznání alespoň několika lidem, ze kterých zase alespoň několik oslovím natolik, že mohou nasměrovat svoji mysl i konání pozitivním směrem.

S přednáškovou činností jsem začala v roce 2004 v Hradci Králové, ve městě pod Bílou věží, které je jen málo dotčeno průmyslovou činností, kterým protékají dvě krásné řeky, Labe a Orlice, ve městě, kde mají možnost mladí lidé studovat medicínu, a tím pomáhat druhým, ve městě, kde před několika lety promlouval k lidem i papež Jan Pavel II., a které jsem si já sama velmi oblíbila.

Pro svá „povídání“ jsem v té době zvolila prostory v hradeckém Adalbertinu, jehož nádherná historická budova mě vždy přitahovala.

Lidé, kteří přicházeli i opakovaně na má „povídání“, si pokaždé odnesli něco nového z oblasti duchovna, zdarma jim byly odesílány přivtělené duchovní bytosti, naučili se taoistický cvik pro okamžité načerpání energie, dostali návod, jak pracovat se siderickým kyvadélkem a mohli si osobně dohodnout jakoukoliv terapii z mé nabídky.

I mne obohatila tato „povídání“, potkala jsem zde spoustu skvělých lidí, několik z nich se stalo i mými přáteli. Také jsem poznala mnoho lidských trápení zdravotních, duševních, vztahových … Setkala jsem se se zdravotně postiženými lidmi, s nemocnými rakovinou, s lidmi různě závislými atd. Díky nim jsem se začala učit i jiné techniky než je Reiki, abych mohla pomáhat všemi prostředky, kterými jsem schopná.

Po Hradci Králové jsem tato má „povídání“ začala pořádat v Chrudimi. V roce 2005 jsme se scházeli v Muzeu v Modrém salonku a v roce 2006 a 2007 v útulné čajovně Luna.

Poté jsem působila v Čáslavi, v Univerzitě pro seniory a v knihovně.

Vstupné na všechna „povídání“ je 50,– Kč a jeho výtěžek jde na dobročinné účely.

Pokud byste chtěli u Vás uspořádat přednášku o životě v dnešním světě, o pochopení širších souvislostí žití na Zemi, můžete se ozvat a domluvíme se individuálně.

Obrázky z přednášek:

img-1831

Čáslav

img-1843

Čáslav

img-4302

Čajovna Luna Chrudim

cajovna-chrudim-3

Čajovna Luna Chrudim

cajovna-chrudim-1

Čajovna Luna Chrudim

img-3500

Čáslav

img-3502

Čáslav

muj-podpis-mezi-celebritami-13–10–08–600

Můj podpis mezi celebritami 13.10.08 – Knihovna Čáslav :-)

Napsal Marcela Hanušová Priessnitzová, tisk, přečteno 50437x

Hotely, penziony a další ubytování v České republice